Vergoedingen

De beroepsnaam gewichtsconsulent is niet beschermd. Dat houdt in dat iedereen die dat wil zich zo mag noemen. Dat betekent dat er verschil zit tussen een gewichtsconsulent en een gewichtsconsulent die erkend is door de BGN (Bedrijfsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland). Een van de grote voordelen van een door de BGN erkend gewichtsconsulent is dat je in aanmerking kunt komen voor een vergoeding van jouw zorgverzekeraar.

De begeleiding door de BGN-gewichtsconsulent wordt door steeds meer zorgverzekeraars (deels) vergoed. Je kunt de voorwaarden terugvinden in jouw eigen polis. Je kunt ook de website van de Bedrijfsvereniging gewichtsconsulenten Nederland (BGN) bekijken voor een overzicht. Op deze website vindt je een overzicht van alle zorgverzekeraars die de consulten van de BGN-gewichtsconsulent (gedeeltelijk) vergoeden. Als je in het overzicht op de betreffende zorgverzekeraar klikt, kun je lezen welke vergoeding er wordt gegeven.

Waarom dus een BGN-gewichtsconsulent?

  • Iedere BGN-gewichtsconsulent is in het bezit van een geldig diploma gewichtsconsulent van één van de geaccrediteerde opleidingen.
  • Zij of natuurlijk hij, volgt regelmatig bij- en nascholingen om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen in het vakgebied.
  • Het BGN-behandelprotocol is de leidraad bij de begeleiding van cliënten.
  • Mocht er een geschil ontstaan dan wordt de klachtenprocedure van de BGN gevolgd.
  • Een BGN-gewichtsconsulent verkoopt géén maaltijdvervangers, afslankproducten of dergelijke producten.
  • De begeleiding van een BGN-gewichtsconsulent wordt steeds meer (deels) vergoed.